Ubezpieczenie narciarskie

Ubezpieczenie podróży zagranicznych z opcją
narty / snowboard zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, aktywnie uprawiającym sporty zimowe. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy.
Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie.

 • Koszty leczenia nawet do 1 200 000 zł!!

 • Polisa może obejmować także:
  • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia
  • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
  • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej w czasie podróży
  • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach
  • ochrona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim
  • ubezpieczenie od kradzieży sprzętu sportowego