Tel Nr. (+48) 41 34 34 500Ubezpieczenie podróży


Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy.

Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie.

Polisa może obejmować także:

 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej w czasie podróży
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu
 • ochrona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim
 • ubezpieczenie od kradzieży sprzętu sportowego
 • Pokrycie kosztów leczenia w państwowych i prywatnych placówkach medycznych (COVID-19)

  Zapytaj o polisę

  powrót


  Polecamy ubezpieczenie zapewniające kompleksową ochronę wszystkim osobom uprawiającym sporty zimowe.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, ratownictwo na stokach narciarskich, NNW, Odpowiedzialność cywilną związaną z uprawianiem sportów zimowych, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy.

  Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie.

  Polisa może obejmować także:

 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej w czasie podróży
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu
 • ochrona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim
 • ubezpieczenie od kradzieży sprzętu sportowego
 • Pokrycie kosztów leczenia w państwowych i prywatnych placówkach medycznych (COVID-19)

  Zapytaj o polisę

  powrót

  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image
  • banner image